Afdrukken

Vrijwilligerswerk

Huize St. Franciscus is blij met de fantastische inzet van een groep vrijwilligers. Op dit moment telt Huize St. Franciscus een enthousiaste vrijwilligersgroep van rond de 30 personen. Het vrijwilligerswerk bij Huize St. Franciscus bestaat voornamelijk uit het assisteren bij de verschillende activiteiten; cliënten ophalen en terugbrengen, koffie schenken, samen met, of de cliënt helpen bij activiteiten, soms een luisterend oor bieden etc. Ook kan vrijwilligerswerk bestaan uit het meehelpen op onze groepsverzorging of dagopvang of individuele begeleiding bij cliënten, bijvoorbeeld wandelen. 

Vrijwilligers hebben een belangrijke rol in het versterken van de eigen regie van de cliënt. Wat de cliënt nog zelf kan, doet de vrijwilliger niet. De vrijwilliger helpt daar waar nodig en heeft een meer coördinerende taak.

Vrijwilligerswerk vult de beroepszorg aan, en vindt onder begeleiding van en in samenwerking met de beroepszorg plaats. Vrijwilligerswerk is niet verplicht, maar ook niet vrijblijvend; gemaakte afspraken dienen nagekomen te worden. De onbetaalbare inzet van alle vrijwilligers verdient een goede aanpak, vandaar dat de activiteitenbegeleidster als coördinator fungeert. Zij voert oriënterende gesprekken met aspirant vrijwilligers en verstrekt informatie over de doelstelling en de zorgvisie van onze organisatie. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van de organisatie en die van de vrijwilliger.

Huize St. Franciscus heeft voor de vrijwilligers een WA- en ongevallenverzekering afgesloten. De vrijwilligers worden via De Keuvelaer  (het maandelijkse informatieblad) en via Informatiebulletins op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen en rondom Huize St. Franciscus. Tevens hebben zij 6 wekelijks een vrijwilligersoverleg.

Huize St. Franciscus kan altijd meer vrijwilligers gebruiken. Hebt u interesse, neem dan contact op met de activiteitenbegeleider:

U kunt verzekerd zijn van een zinvolle tijdsbesteding en de dank en erkentelijkheid van cliënten en medewerkers van Huize St. Franciscus!