Afdrukken

 

De zorgvisie van Huize St. Franciscus is:

Huize St. Franciscus wil de zelfstandigheid en privacy van zorgbehoevende ouderen op een respectvolle wijze stimuleren. Wat u zélf kunt doen, of met behulp van familie of kennissen, wordt niet door Huize St. Franciscus gedaan. Wij beschouwen u als cliënt . U kunt in overleg met ons zélf beslissen hoe de noodzakelijke zorg moet worden verleend, rekening houdend met uw eigen mogelijkheden en die van de organisatie. U houdt zelf de regie!

Geen enkele cliënt wordt betutteld of voorgetrokken, niemand ontvangt een standaard zorgpakket.

Ons uitgangspunt is : ZORG OP MAAT !

 

Zelfstandig wonen met zorg

Ouderen die zelfstandig kunnen wonen en aanvullend zorg nodig hebben, kunnen komen wonen in Huize St. Franciscus. Zorg wordt bij u thuis geboden in de vorm van verpleging, verzorging, begeleiding, behandeling en/of huishoudelijke hulp. De zorg vindt plaats op planbare momenten. Daarnaast is er een uitgebreid activiteitenaanbod (zie pagina "activiteiten"). Het uitgangspunt is dat u in Huize St. Franciscus kunt blijven wonen, ook wanneer u meer psychosociale of lichamelijke klachten krijgt en de zorgvraag toeneemt.

 

Groepswonen met zorg : De Regenboog

Een verhuizing naar meerzorgafdeling De Regenboog is mogelijk voor cliënten die psychosociale zorg en/of begeleiding behoeven. De Regenboog biedt kleinschalige woonruimte aan dementerende ouderen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Er is een huiskamer waar cliënten van 9.00 tot 21.00 uur samen kunnen zijn. Aan de huiskamer grenzen 10 appartementen, waar cliënten hun woon-/slaapruimte en een gedeelde badkamer met toilet hebben.

Op de afdeling , waar activiteiten en dagindeling wordt aangeboden, heerst een gezellige sfeer. Zo wordt er koffie & thee gedronken, spelletjes gedaan, de krant wordt doorgenomen, televisie gekeken etc. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de activiteiten die in de recreatiezaal van het huis (De Keuvelhof). De Regenboog onderscheidt zich van andere meerzorg afdelingen door het bereiden van de warme maaltijd samen met de cliënten, ook de afwas wordt samen gedaan.

Cliënten die specialistische verpleging nodig hebben of op een BOPZ afdeling moeten verblijven, kunnen niet in Huize St. Franciscus blijven wonen.

 

Tijdelijk wonen met zorg

Op korte termijn kunnen we u het volgende bieden :

Naast het zelfstandig wonen en groepswonen met zorg biedt Huize St. Franciscus de mogelijkheid om kortdurend te verblijven (eerstelijnsverblijf). U kunt hiervan gebruik maken als u tijdelijk, om een medische reden, niet thuis kunt wonen. Een voorbeeld van een kortdurend verblijf is dat u in het ziekenhuis hebt gelegen, maar nog niet op korte termijn thuis kunt wonen. Uw huisarts of behandeld arts geeft een medische indicatie voor een korte periode, totdat u weer thuis kunt wonen. Huize St. Franciscus biedt eveneens logeeropvang als u thuis woont en logeren vanuit de WLZ nodig heeft. Het tijdelijk ontlasten van de mantelzorger kan hier aanleiding toe zijn. Er is komt één plek beschikbaar voor eerstelijnsverblijf of logeeropvang.

 

Werkwijze

Huize St. Franciscus verleent zorg op basis van de zorgvisie. Wat u zélf kan blijven doen, wordt bij voorkeur niet door de medewerkers overgenomen. Anders wordt u onnodig afhankelijk, hetgeen niet bevorderlijk is voor uw zelfredzaamheid. De toegewezen indicatie (WLZ of ZVW) geeft aan hoeveelheid zorg u toegewezen krijgt voor persoonlijke zorg, verpleging of begeleiding. Vanuit onze organisatie krijgt u een "eigen" contact verzorgende toegewezen (de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - de EVV-er), die in overleg met u een Zorgleefplan gaat opstellen waarin beschreven staat welke zorgtaken wij zullen verrichten. De toegewezen tijd vanuit de indicatie is maatgevend. Het spreekt voor zich dat deze zorgafspraak in overleg gewijzigd kan worden. De EVV-er is tevens verantwoordelijk voor de contacten met u en uw familie.

In alle woningen is een alarmeringssysteem aanwezig waarmee u een oproep kunt plaatsen voor onze medewerkers. U krijgt dan direct antwoord op uw vraag of de medewerker geeft aan dat men even langs komt. Zeven dagen per week, ook 's avonds en 's nachts, zijn er medewerkers aanwezig om u van dienst te zijn.