Huize St. Franciscus: Over ons

Wonen in het nieuw Woon- en Zorgcentrum Huize St. Franciscus, wat houdt dat in?

Algemeen

Het Woon- en Zorgcentrum Huize St. Franciscus heeft 73 zelfstandige woningen.
U woont geheel zelfstandig, uw woning bestaat uit een woonkamer, slaapkamer, keuken, grote douche/toiletruimte, logeerkamer en een inpandig balkon. Verder is er een ruimte om een wasmachine te plaatsen en een berging. 

U huurt zélf de woning van de eigenaar Woonzorg Nederland en behoudt uw inkomen. De meeste woningen vallen onder de sociale sector zodat huurtoeslag tot de mogelijkheden behoort, afhankelijk van het inkomen. Naast de huur is men servicekosten verschuldigd.

Uiteraard beschikt u over een sleutel van uw eigen woning, met deze sleutel kunt u ook altijd de hoofdingang openen. U kunt komen en gaan wanneer u wilt.

De woningen van Huize St. Franciscus zijn bestemd voor mensen met een indicatie voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Zorgverzekeringswet (ZVW).

 De zorgverlening

  • De zorgvisie van Huize St. Franciscus is:
    Huize St. Franciscus wil de zelfstandigheid en privacy van zorgbehoevende ouderen op een respectvolle wijze stimuleren. Wat u zélf kunt doen, of met behulp van familie of kennissen, wordt niet door Huize St. Franciscus gedaan. Wij beschouwen u als cliënt. U kunt in overleg met ons zélf beslissen hoe de noodzakelijke zorg moet worden verleend, rekening houdend met uw eigen mogelijkheden en die van de organisatie. U houdt zelf de regie!

    Geen enkele cliënt wordt betutteld of voorgetrokken, niemand ontvangt een standaard zorgpakket.
    Ons uitgangspunt is: ZORG OP MAAT!

Huize St. Franciscus verleent zorg op basis van deze zorgvisie.
Wat u zélf kan blijven doen, wordt bij voorkeur niet door de medewerkers overgenomen. Anders wordt u onnodig afhankelijk, hetgeen niet bevorderlijk is voor uw zelfredzaamheid. Daarom krijgt u zodra u in Huize St. Franciscus woont, een contactverzorgende toegewezen (de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, EVV-er), die uw verzorging regelt, coördineert en als aanspreekpunt fungeert voor u en uw familie. Deze  medewerker gaat in overleg met u de benodigde zorg inventariseren en vastleggen in een Zorgleefplan.

Zie voor de inrichting van onze organisatie het organisatie schema.

In alle woningen is een alarmeringssysteem aanwezig waarmee u een oproep kunt plaatsen voor onze medewerkers. U krijgt dan direct antwoord op uw vraag of de medewerker geeft aan dat men even langs komt.
Zeven dagen per week, ook ’s avonds en ’s nachts, zijn er medewerkers aanwezig om u van dienst te zijn.

Huize St. Franciscus streeft er naar dat u zo lang mogelijk in ons Woon- en Zorgcentrum kunt blijven wonen. Ook als u meer psychosociale of lichamelijke klachten mocht krijgen.
Wij beschikken ook over een meerzorgafdeling - De Regenboog - voor cliënten die psychosociale zorg en/of begeleiding behoeven. 

De overige dienstverlening

Uw maaltijden

Alle woningen zijn zo ingericht dat u zelf de maaltijd kunt bereiden. Koken op gas is vanwege veiligheidsoverwegingen helaas niet mogelijk. Wel is er een 380 volt aansluiting aanwezig in de keuken, zodat er elektrisch gekookt kan worden.

De was

De woning beschikt over een wasmachineaansluiting zodat u zelf kunt wassen, al dan niet met behulpzame familieleden. Een andere mogelijkheid is dat uw was- en linnengoed naar de wasserij gaat. Huize St. Franciscus heeft een contract met een wasserij, die dit van u kan overnemen.

Activiteiten en recreatie

De activiteitenbegeleidster en vrijwilligers van Huize St.Franciscus organiseren en coördineren de diverse activiteiten. Er wordt rekening gehouden met waar cliënten behoefte aan hebben. Ook hier wordt de zelfredzaamheid van cliënten zoveel mogelijk gestimuleerd. Ook dragen de activiteiten bij aan het zinvoller kunnen inrichten van het leven van de cliënt en dragen ze bij aan voorkoming van een sociaal isolement.

Alle activiteiten worden van tevoren aangekondigd in ons maandelijkse informatieblad “De Keuvelaer”.
De activiteiten vinden plaats in onze recreatiezaal "De Keuvelhof". Deze activiteiten bestaan o.a. uit: spelmiddag, bingo, gezamenlijk koffie drinken, bewegen voor ouderen, bloemschikken, Grand Café, patatdag. Verder is er een leestafel met dag- en weekbladen en een groot letter bibliotheek. Ook is er regelmatig een muzikaal optreden of een dansvoorstelling.

Huismeester

Via de receptie van Franciscus kunt u een beroep doen op onze huismeester voor diverse klusjes. Hij is op werkdagen aanwezig van 9.00 tot 12.00 uur.

Wat zijn de kosten van de dienstverlening?

Naast de vaste kosten voor de zorg-oproepinstallatie, welzijn en facilitaire kosten, worden de kosten van de wasserij, telefoon en internet etc. u, op basis van de werkelijke kosten, in rekening gebracht. Specificatie van de kosten:Kostenoverzicht zorgwoning en Kostenoverzicht woning Regenboog.

 

Overige kosten 

Indien u een WLZ indicatie heeft, moet U rekening houden met een wettelijke eigen bijdrage (afhankelijk van uw inkomen), te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Heeft u een ZVW indicatie, dan is deze bijdrage niet van toepassing. Ook kan er een eigen bijdrage van toepassing zijn, wanneer u gebruik maakt van de huishoudelijke zorg via WMO. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering.

Formele zaken

Zodra u bij ons komt wonen, komen formele zaken aan de orde zoals:
• Huurovereenkomst met Woonzorg Nederland voor de woning
• Zorgleveringsovereenkomst met onze organisatie voor de zorgverlening en/of huishouding.

Huize St. Franciscus is lid van ActiZ, een landelijke organisatie voor zorgaanbieders. Vanuit dit lidmaatschap hanteert Huize St. Franciscus de Algemene Leverings Voorwaarden.