Afdrukken

Cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid

Periodiek houden wij een cliënttevredenheidsonderzoek om te horen of u tevreden bent met onze zorgverlening of op welke punten er verbeteringen gewenst zijn. Momenteel wordt een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Zodra deze afgerond is, wordt deze hier gepubliceerd. Ook voeren we tweejaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit, waarvan het certificaat hier te vinden is.

 

Kwaliteit

Hier treft u het kwaliteitsplan 2019 aan.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de zorg- en dienstverlening van Huize St. Franciscus dan kunt u dit in een gesprek met de betrokken medewerker(s), de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, de zorgmanager of de directeur-bestuurder bespreekbaar maken.

Biedt het voorgaande u niet de gewenste oplossing, of wilt u uw klacht liever met een onafhankelijk persoon bespreken, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris cliënten.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Huize St. Franciscus heeft daarom gekozen voor een externe klachtenfunctionaris die niet in dienst is van Huize St. Franciscus, maar van Zorgbelang Groningen. De klachtenfunctionaris kan informatie en advies geven, onderzoek doen naar mogelijke oplossingen en eventueel een gesprek tot stand brengen tussen u en de betrokken medewerker. Ook kan de klachtenfunctionaris optreden als bemiddelaar, eveneens u wijzen op andere mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen ondernomen zonder uw toestemming.

De diensten van de klachtenfunctionaris zijn gratis voor cliënten. Voor vragen, advies, klachten of om gewoon uw verhaal kwijt te kunnen, kunt u contact opnemen met de heer Harm Janssen, bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag via het telefoonnummer 06-55453963 of per mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u en wij niet in gezamenlijkheid de klacht op kunnen lossen, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Bijgaand het reglement.

De volledige klachtenregeling van Huize St. Franciscus is hier te vinden. De contactgegevens van bovengenoemde personen/instanties zijn te vinden in het maandblad "De Keuvelaer" en bij de receptie van Huize St. Franciscus.

 

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (WLZ) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. U kunt bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen bij:

Hieronder vindt u de contactgegevens van organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden in de regio Groningen:

 

Menzis Zorgadviseur

Website                                    www.menziszorgkantoor.nl
E-mailadres  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnumer Zorgadvies  088-222 42 42
Telefoonnummer PGB WLZ          088-222 49 49


Zorgbelang Groningen

Website                                     www.zorgbelang-groningen.nl  
E-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer 050-571 39 99
Bezoekadres Hoendiep 95, 9718 TE Groningen


MEE Groningen

Website                                     www.meegroningen.nl
E-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer 06-31670021
Bezoekadres Koeriersterweg 26a, 9727 AC Groningen
Postadres Postbus 1346, 9701 BH Groningen

 

 

Privacy

Huize St. Franciscus gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van cliënten. Hieronder vindt u meer informatie over de verwerking van deze gegevens.

Doel

Huize St. Franciscus verzamelt gegevens om de juiste zorg te kunnen verlenen en cliënten en medewerkers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens worden uitsluitend verzameld wanneer de cliënt of medewerker daar toestemming voor geeft of wanneer de wet dat verplicht. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Er worden niet meer gegevens verzameld dan nodig is.

Beveiliging

Huize St. Franciscus houdt zich aan de eisen die gesteld zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verzamelde gegevens zullen dan ook zo goed mogelijk beschermd worden tegen inbreuk van derden. Mocht u de indruk krijgen dat uw gegevens niet voldoende beveiligd worden, neem dan contact met ons op.

Wijziging gegevens

U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien en deze eventueel te wijzigen of te laten verwijderen. Wanneer het verzamelen van bepaalde gegevens wettelijk verplicht is, kunnen deze niet worden verwijderd.                                    Heeft u vragen over ons privacy beleid, dan kunt u bellen naar 0598-366 700 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het privacy beleid is alleen van toepassing op de website van Huize St. Franciscus. Voor websites van derden is Huize St. Franciscus niet verantwoordelijk. Dit geldt ook wanneer u via onze website bij de desbetreffende website van derden komt.

 

Overig

Huize St. Franciscus is lid van ActiZ, een landelijke organisatie voor zorgaanbieders. Vanuit dit lidmaatschap hanteert Huize St. Franciscus de Algemene Leverings Voorwaarden.

 

Zie voor de inrichting van onze organisatie het organisatie schema