Kosten van de dienstverlening

Naast de vaste kosten voor de zorg-oproepinstallatie, welzijn en facilitaire kosten, worden de kosten van de wasserij (indien van toepassing) in rekening gebracht.

Specificatie van de kosten:

 

Vergoeding van zorg

Om vergoede zorg te ontvangen, heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (zorg met verblijf), de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging en eerstelijnsverblijf) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (huishoudelijke hulp). Het Zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente vergoedt dan de zorg. Indien u geen indicatie heeft voor huishoudelijke hulp, kunt u dat particulier bij ons inkopen tegen een afgesproken uurtarief.

 

Eigen bijdrage

Voor de dienstverlening vanuit de WLZ betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de zorg die u ontvangt en uw inkomen. Ook kan er een eigen bijdrage van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van de huishoudelijke zorg via de WMO. Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK.

Voor zorg die u ontvangt vanuit de Zorgverzekeringswet is geen eigen bijdrage van toepassing. Wel speelt een rol bij welke verzekeraar u bent aangesloten. Onze organisatie heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CareSq. Wanneer u twijfels heeft over de vergoeding van zorg kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.