Afdrukken

 

Huize Sint Franciscus: Activiteiten

Onze activiteitenbegeleidster zorgt samen met een groep enthousiaste vrijwilligers voor een gevarieerd ontspanningsprogramma. De activiteiten hebben als doel een zinvolle daginvulling, ontspanning en het voorkomen van een sociaal isolement, en hebben vaak een educatief of creatief element. Er wordt rekening gehouden met waar cliënten behoefte aan hebben. Ook hier wordt de zelfredzaamheid van cliënten zoveel mogelijk gestimuleerd.

Elke week wordt er een zo gevarieerd mogelijk programma aangeboden, zodat er voor elke cliënt iets tussen zit wat aanspreekt om aan deel te nemen. Een kleine greep uit het activiteitenaanbod van Huize St. Franciscus:

Alle activiteiten worden van tevoren aangekondigd in ons maandelijkse informatieblad "De Keuvelaer"en vinden plaats in onze recreatiezaal "De Keuvelhof". Ook is er daar een leestafel met dag- en weekbladen en een groot letter bibliotheek. Suggesties vanuit cliënten of familie voor activiteiten zijn natuurlijk altijd welkom.

De vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de activiteiten en dragen bij aan het versterken van de eigen regie van de cliënt. Samen met de activiteitenbegeleidster zoeken zij contact en werken samen met de wijk voor het activiteitenaanbod. Onze doelstelling is om activiteiten van buiten naar binnen te halen zodat ook mensen uit de wijk kunnen deelnemen aan de activiteiten in Huize St. Franciscus. Deze samenwerking is momenteel nog in ontwikkeling. De intentie is dat onze activiteiten uitgebreid worden naar de mensen in de wijk, tegen een kleine vergoeding kunnen zij dan deelnemen aan de activiteiten in "De Keuvelhof". Zodra deze samenwerking gerealiseerd is, ontvangen wijkbewoners hier meer informatie over en wordt dit ook via deze website gecommuniceerd.

Het activiteitenprogramma voor de huidige maand vindt u hier.

 

 Verslagen van recent georganiseerde activiteiten vindt u hier :