Gegevens Huize St. Franciscus

Naam:

Stichting R.K. Ouderenzorg St. Franciscus

Post/bezoekadres:

Prins Bernhardlaan 56
9641 LW Veendam

Fiscaalnummer/RSIN: 005547337

IBAN : NL 65 ABNA 0483 5301 31

BIC   : ABNA NL 2A

Commissarissen Raad van Toezicht:

  • Mw. H.M.M. Griepink (voorzitter)
  • Mw. M.H. Oosterwijk (lid)
  • Dhr. F.J.M. van Leeuwarden (lid)

Beloningsbeleid Raad van Toezicht:

de commissarissen ontvangen alleen een jaarlijkse onkostenvergoeding.

 

Statutaire doelstelling Stichting R.K. Ouderenzorg St. Franciscus:

"Het verlenen van zorg, verpleging en begeleiding en huishoudelijke zorg aan hulpbehoevende ouderen in de breedste zin van het woord, alsmede huisvesting"