Cliënten: Waar heeft u recht op?

De toegewezen indicatie (WLZ of ZVW) geeft aan hoeveelheid tijd u toegewezen krijgt voor persoonlijke zorg, verpleging of begeleiding. Vanuit onze organisatie krijgt u een “eigen” contact verzorgende toegewezen (de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - de EVV-er), die in overleg met u een Zorgleefplan gaat opstellen waarin beschreven staat welke zorgtaken wij zullen verrichten. De toegewezen tijd vanuit de indicatie is maatgevend. Het spreekt voor zich dat deze zorgafspraak in overleg gewijzigd kan worden. De EVV-er is tevens verantwoordelijk voor de contacten met u en uw familie.

Verder kunt u gebruik maken van onze eigen huishoudelijke verzorging. Mocht u vanuit de algemene huishoudelijke hulp van de gemeente Veendam/Pekela (voorheen WMO) recht hebben op huishoudelijke zorg, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage à €7,50 per uur. Voor cliënten, die hier recht op hebben en tevens verzekerd zijn met een aanvullend pakket 3 bij Menzis, of cliënten met een inkomen lager dan 130% van het minimum loon geldt deze eigen bijdrage niet. Heeft u géén recht op WMO, kunt u onze huishoudelijke verzorging ook particulier inhuren. De kosten bedragen dan €21,50 per uur (prijspeil jan. 2015).

Periodiek houden wij een Cliënt Tevredenheid Onderzoek om  te horen of u tevreden bent met onze zorgverlening of op welke punten er verbeteringen gewenst zijn. Cliënt Tevredenheid Onderzoek

Naast uw recht op zorg, zoals vermeld in de indicatie, bieden wij u ook andere Dienstverlening aan. Zie hiervoor: Kostenspecificatie zorgwoning en Kostenspecificatie woning Regenboog.

Huize St. Franciscus is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Bijgaand het reglement.